System ERP Współcześnie i z lat 90

System ERP Współcześnie i z lat 90

Rozwój technologiczny Systemów ERP jest związany z ich stosowaniem w Biznesie – to dzięki temu technologie informatyczne są cenione w gospodarce całego świata. Ich głównym celem jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwom, np.: poprawa efektywności firmy, ułatwienie podejmowania decyzji kadry zarządzającej firmą, ograniczenia kosztów w poszczególnych obszarach. Współczesne oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa jest nieco inne od dawniejszych wersji. Jak było dawniej?

System ERP przeszedł prawdziwą metamorfozę, która pozwoliła właścicielom firm na szybszy rozwój na rynku. Przeobrażenia w sektorze IT były związane ze zmianami sprzętowymi, możliwościami ekranów, skracaniem czasu, zmianami wizualnymi, rozwojem infrastruktury sieci internetowej, zastosowaniem prac naukowych nad sztuczną inteligencją w praktyce. Można je skomponować do kilku punktów:

– dawniej obsługiwanie aplikacji było związane z umiejętnością posługiwania się klawiaturą, myszą, a współcześnie operuje się nimi za pomocą ekranu dotykowego i wyposażenia umożliwiającego sterowanie głosem;
– dawniej stosowano tworzone przez producenta algorytmy do wykonywania poszczególnych działań, współcześnie każdy może sam wydawać polecenia, zwracając się po prostu do sztucznej inteligencji;
– urządzenia mobilne wykorzystujące panel dotykowy zostały wyposażone dodatkowo w intuicyjne interfejsy z nowym designem, bardziej przyjaznym dla człowieka niż dawniejsze interfejsy tekstowe;
– rozwój Internetu, szczególnie rozwiązań w chmurze, umożliwił dostęp do całego systemu działań w firmie, z dowolnego miejsca na ziemi, za pomocą jednego kliknięcia;
– żmudny proces instalowania i wdrażania oprogramowania systemu ERP, często na każdym komputerze oddzielnie, został zastąpiony szybkim konfigurowaniem z wykorzystaniem chmury internetowej na wszystkim stacjach komputerowych jednocześnie.

Zmiana jaka zaszła w systemie ERP jest widoczna gołym okiem, a jak przyjrzeć się jej z bliska, to widać znaczną różnicę na lepsze. Właściciele firmy zyskali oprogramowanie informatyczne, które umożliwia im zainteresowanie się firmą z każdego miejsca wyposażonego w Internet. Bardzo dużo firm może zintegrować swoje zarządzanie dzięki systemowi ERP. Planowanie działań całego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych jego obszarów jest teraz dziecinnie proste. Warto zainwestować w szkolenie swoich pracowników, pod kątem korzystania z systemów ERP. Nie jest to duży koszt w stosunku do zysku, jaki następuje po wdrożeniu takiego rodzaju oprogramowania w przedsiębiorstwie. Zainwestowanie pieniędzy i czasu w takie szkolenie umożliwi późniejszy zyska, ponieważ aplikacje z oprogramowaniem wykorzystującym ERP oraz chmurę, pozwala na oszczędzanie czasu i zasobów ludzkich i materialnych.